تبلیغات
WELCOM - شناخت افراد از روی امضا
WELCOM

شناخت افراد از روی امضاء آنها

کسانی که بطرف عقربه های ساعت امضاء میکنند آدمهای منطقی هستند
کسانی که بر خلاف عقربه های ساعت امضاء میکنند آدم های دیر منطقی هستند یا راحت تر بگم منطقی نیستند
کسانی که از خطوط عمودی استفاده میکنند لجاجت و پا فشاری در امور دارند
انسانهائی که از خطوط افقی استفاده میکنند آدم های منظمی هستند
کسانی که با فشار امضاء میکنند در کودکی سختی بسیار کشیده اند
کسانی که پیچیده امضا میکنند شکاک هستند                                      
کسانی که اسم و فامیل خودشان را در امضاء می نویسند خودشان را در فامیل از همه بالاتر میدانند
کسانی که در امضاء خود فامیل می نویسند دارای منزلت هستند
کسانی که اسم خود را می نویسند و روی اسم خود خط میزنند هنوز شخصیت خود را نشنا خته اند
کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء میکنند کسانی هستند که میخواهند به قله برسند

نوشته شده در دوشنبه 4 آبان 1388 ساعت 10:17 ب.ظ توسط tooraj نظرات | |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ